ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน

21 กรกฏาคม 2564

        จังหวัดสุพรรณบุรี โดยสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุพรรณบุรี ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน โดยให้ผู้ผ่านการเลือกสรร ลำดับที่ 1 ถึง 6 มารายงานตัวเพื่อเข้ารับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ในวันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุพรรณบุรี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี รายละเอียดตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้ ติดต่อสอบถาม ฝ่ายบริหารทั่วไป 098-832-8794